09370037921

ایکس پی فاکتوری

ایکس پی فاکتوری

یک وب سایت شرکتی جهت ارائه اطلاعات همایش های در حال برگزاری توسط گزوه ایکس پی فاکتوری میباشد..

تبدیل طرح گرافیک آن به جوملا توسط گروه ایزی تم انجام شد.

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت: ارائه اطلاعات همایش های در حال برگزاری
  • تکنولوژی استفاده شده: joomla
  • آدرس سایت: http://www.xpfactory.ir/index.php/fa/