09370037921 - 09365151409 (برنامه نویس در پونیشا)

ایکس پی فاکتوری

ایکس پی فاکتوری

یک وب سایت شرکتی جهت ارائه اطلاعات همایش های در حال برگزاری توسط گزوه ایکس پی فاکتوری میباشد..

تبدیل طرح گرافیک آن به جوملا توسط گروه ایزی تم انجام شد.

اطلاعات تکميلي

  • نوع سایت: ارائه اطلاعات همایش های در حال برگزاری
  • تکنولوژی استفاده شده: joomla
  • آدرس سایت: http://www.xpfactory.ir/index.php/fa/