0

مبانی css
مبانی css / 17 ارديبهشت 1393

انتخابگرها در css

زمانی که ما می خواهیم یک دستور css را به تگ های html اعمال کنیم برای انتخاب این تگ ها و و استثنا کردن آنها یک سری قواعد وجود دارد که در این مطلب به آنها می پردازیم

مبانی css / 18 ارديبهشت 1393

ویرایش لیست ها در css

در صفحات وب می توان از لیست ها برای دسته بندی و تعیین سلسله مراتب استفاده کرد و یکی از عناصر مهم در طراحی وب می باشد مرورگرها برای این عنصر دو حالت نمایش پیش فرض دارند.
مبانی css / 19 ارديبهشت 1393

آشنایی با دستور float

در css دستوراتی برای تعیین موقعیت نسبی تگ ها وجود دارد یکی از این دستورات، دستور float  می باشد. به وسیله این دستور می توان تگ ها را به سمت راست یا چپ شناور کرد.

مبانی css / 19 ارديبهشت 1393

دستور width و height

معمولا تگ ها به اندازه محتویات خود ارتفاع می گیرند و بستگی به نوع تگ عرض آنها یا دارای مقادیر پیش فرضی است یا اینکه هر یک  به اندازه محتویات خود عرض انها تعیین می شود.

مبانی css / 20 ارديبهشت 1393

آشنایی با دستور border

border یکی از عوامل زیبایی سایت و ابزاری برای جداسازی قسمت های مختلف سایت از یکدیگر می باشد. در css به border می توان خواص مختلفی از قبیل رنگ اندازه و شکل داد .