بستن

سایت فهم بازی

سایت فهم بازی

با توجه به صحبت ها صورت گرفته با کارفرما  ، پروژه نیازسنجی شد و طراحی گرافیک و اجرا هر دو توسط گروه ایزی تم انجام شد.

نوع وب سایت:
دیتابیس بررسی بازیهای رایانه ای
تکنولوژی استفاده شده:
wordpress